MarVAJED

Mekan ve Zaman Bağımsız Değerlendirme ve Rehabilitasyon için MarVAJED

MarVAJED, herhangi bir zaman diliminde veya mekanda eklemlerin hareket rençlerini değerlendiren, eklem pozisyon hissini analiz eden, eklemin kontrolünü arttırmak için biofeedback desteği sunan ve aynı zamanda kontrollü egzersizlere yönlendiren bir sistemdir. Eklem hareketlerini atalet sensörleri yardımıyla takip eder. Elde edilen verilerin saklanması ve analizi için internet aracılığı ile merkezi sunucuya yükleyerek depolar.

MarVAJED Sistem

MarVAJED aracılığı ile eklemler için riskli olan eklem açıları belirlenerek, daha risk sınırına ulaşmadan görsel, işitsel ve titreşimlerle yönlendirilerek, eklemler kontrol altına alınır. Böylelikle dizinden, omuzundan veya diğer eklemlerinden cerrahi (bağ tamiri, eklem artroplastisi vb) geçiren kişilerde, erken uyarı sistemi ile dokuların korunması sağlanır. Ekle

mlerin gün boyunca hareketleri analiz edilir, sistematik olarak kaydedilir ve takipten sorumlu fizyoterapist veya hekim gibi profesyonellere veriler online olarak ulaştırılır.

Nörolojik problemli hastalarda eklem ve gövde kontrolü, ortopedik problemli hastalarda eklem yapılarının korunması ve restorasyonun sağlanması için kullanılır. Akademik araştırmalarda gonyometrik analiz, proprioyosepsiyonun değerlendirilmesi ve eklem hareketlerinin analizi ile aktivite takibi için kullanılabilecek bir sistemdir. Bunların yanında oyun yazılımlarıyla da arttırılmış sanal replika saat breitling gerçeklikle kombine edilerek rehabilitasyon uygulamalarında kullanılabilmektedir.

MarVAJED Oyunlar

MarVAJED’in Avantajları

  • Hastaya görsel ve işitsel geribildirim yaparak, ekleminin ulaştığı açısal değerleri hastanın objektif olarak görebilmesine olanak sağlar.
  • Açısal sınırın geçilmesinde herhangi tehlikeli bir durum oluşacaksa da titreşim ve işitsel ve/veya görsel uyaranlarla hastayı doğru yönde yönlendirir.
  • Hastanın eklem hareketinin yeterli açıya ulaşmamasından kaynaklanacak egzersiz yetersizliği de önlenmiş olur.
  • Günümüzün yaygın mobil teknolojilerinin sisteme entegre edilmiş olması sebebiyle hastanın mobil cihazını kullanarak hem kendi kendine tedavi ve egzersiz takibi yapılmakta hem de hastayı takip eden sağlık profesyoneli için de mekan ve zaman bağımsız bir kontrol/takip çözümü sağlar.
  • MarVAJED Broşür dokümanından sensör ve ürün detaylarına erişebilirsiniz.