5G ve e-Sağlık

Başta beşinci nesil (5th Generation-5G) hücresel iletişim sistemleri olmak üzere yeni gelişen ağ teknolojileri, gelecekteki sağlık hizmetlerinin enönemli yapı taşlarından birisi olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlık alanına uygulanması olaraktanımlanan e-sağlık; hastalıkların engellenmesi, teşhisi, tedavisi, takibi ve yönetimini daha verimli hale getirerek sağlık sektöründe hizmet kalitesini iyileştirmeyi vemaliyetleri azaltmayı hedeflemektedir. Hasta ve sağlık personeli arasında bilgi ve veri paylaşımının yanı sıra gerçek-zamanlı iletişimsağlayan tele-tıp servisleri, her yerden erişilebilen elektronik sağlık kayıtları, basit sensörler dahil olmak üzere taşınabilir hasta-takibi cihazları verobotik ameliyat gibi uygulamalar e-sağlık başlığı altında yer almaktadır.

 

5G ile sağlanması beklenilen daha yüksek hız, düşük gecikme süresi, güvenilirlik ve esneklik gibi iletişim özellikleri, e-sağlık hizmetlerinin kalitesiniarttırarak yeni servis ve uygulamaların geliştirilmesi için çeşitli fırsatlar sunması beklenmektedir.

inosens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eHealth5G Projesi

ehealth5G projesi, Avrupa Birliği (AB) hibe fonlarından EUREKA çatısı altındaki CELTIC+ programı çerçevesinde yürütülen bir Ar-Ge projesidir. Ulusal alanda TÜBİTAK TEYDEB 1509 (Uluslararası Sanayi Ar-Ge) kapsamında desteklenen proje toplam 36 aylık bir projedir ve 1 Ocak 2019 tarihin başlatılmıştır. Proje ile ilgili bazı bilgileri http://health5g.eu/ sitesinde paylaşılmaktadır.

Projemizin amacı; 5G özelliklerinden yararlanacak yenilikçi e-sağlıkkullanım senaryolarını tespit etmek, bu kullanım senaryoları için gerekecek 5G teknolojisi bileşenlerini araştırmak ve senaryolarıgerçekleyecek e-sağlık çözümlerini şu an için 5G test ağlarında geliştirmek, test etmek ve yaygınlaştırmaktır. Proje kapsamında e-sağlık senaryoları üç anagruba ayrılmaktadır: Evde sağlık hizmetleri, geleceğin hastane ortamları ve acil durumlar. Geleceğin hastaneleri çalışması kapsamında gerçek uygulama alanları tasarlanarak pilot uygulamalarınınyapılması ve 5G test sahalarında doğrulanması hedeflenmektedir. Proje kapsamında yapılan çalışmaların geniş kitlelere aktarılması, topluma,bilim ve iş dünyasına tanıtılarak yeni fırsatlar için fikir vermesi ve altyapı oluşturması hedeflenmektedir.

 

Katılımcılar ve Ülkeler

eHealth5G projesi 6 ülkeden 26 firmanın katıldığı geniş bir konsorsiyum ile yürütülmektedir. Bu ülkeler Türkiye, Güney Kore, İspanya, Almanya, İsveç ve İrlanda’dır. Projenin koordinatörlüğünü İspanya yürütmektedir.

Inosens’in Görevi

Inosens,eHealth5G projesinde üç ana senaryodan birisi olan 5G destekli hizmetlerin hastane ortamında kullanımı senaryosunda alt proje liderliğini yürütmektedir. Bu alt projede firma olarak 5G altyapısına uygun, IoT ve yenilikçi rehabilitasyon hizmetleri geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Sağlık alanında geliştirdiğimiz mevcut uygulamalarımızı 5G teknolojisine hazır hale getirerek uzman-hasta etkileşiminde sınırlara bağlı kalmaksızın canlı görüşme, oyunların (özellikle sanal gerçeklik oyunlarının)etkileşimli oynanabilmesi, uzmanın hastanın oyundaki hareketlerini uzaktan takip edebilmesi gibi teknolojiler ile 5G’nin sağladığı olanakları en iyi şekilde kullanmayı hedeflemekteyiz.