Ar-Ge Merkezleri ile ilgili ilk yasal düzenleme 2008 tarihinde yapılmıştır. 21 Mayıs 2014 tarihindeki yeni yayınlanan yönetmelik ile çalışma zorunluluğu (tam zamana eşdeğer) olan Ar-Ge personel sayısı 50’den 30’a düşürülmüştür. Başvuru Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yapılmakta ve şartlar yerine getirildiği takdirde yaklaşık 2 (iki) ay içerisinde tescil alınmaktadır.

Kurulum için temelde Ar-Ge Personeli ve Ar-Ge niteliği olan Proje ile bu amaç için düzenlenmiş Mekân/Yerleşim şartları vardır. Bununla birlikte Ar-Ge Merkezi adayı firmanın proje oluşturabilme, projelerini sistematik yönetebilme/izleyebilme, fikri ve sınai hakları ile ilgili stratejileri, bilgi kaynakları yönetimi ve firmanın stratejik hedefleri ile uyumluluğu durumları da incelenmektedir.

Ar-Ge Merkezi planlaması sadece merkez başvurusu olarak değerlendirilmemeli, firmanın stratejik yönetim sistemi ve kalite yönetim sistemi gibi süreçlerinin tanımlanması ve/veya işletilmesi açısından da bir bütün olarak ele alınmalı.