Teknopark İstanbul TTO faaliyetleri kapsamında “Küresel Rekabet için Rakip Analizleri ve KOBİ Perspektifinden Değerlendirmeler”  başlıklı bir seminer düzenliyoruz.

Küresel marka hedefi olan KOBİ’lerin ürünleri/çözümleri için atması gereken adımlarından birisi de “Rakip Analizi” çalışmasıdır. Seminerde uluslararası firmaların rakip analizleri yaklaşımları incelenerek KOBİ’ler için uygulama pratikleri değerlendirilecektir.

Bekleriz…

Yer: Teknopark İstanbul 2302  numaralı  Salon(One Stop Service’in Üst Katı)

Tarih: 16 Aralık 2014

Saat:  14.00-16.00